Väliarvolause: Mikä ihme ja miksi ihmeessä?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Solmu
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:00