An Overview of Formal Specification Languages and Tools Supporting Visualisation of System Development

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Masoumeh Parsa, Marina Walden,Colin Snook
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3160-5

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:11