"Slottet av grå verklighet". Idealism och ideologi i Gösta Ågrens efterkrigstida poesi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Redaktörer: Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 807
Nummer: 807
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 95
ISBN: 978-951-583-346-4
ISSN: 0039-6842


Nyckelord

Gösta Ågren, Idealism, Ideologi, Marxism, Poesi

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 03:16