Vanhusten osallistaminen sosiaaliseen ja kulttuurielämään: kokemuksia
palveluasumisesta

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mariya Riekkinen
Publisher: Turun kaupungin konsernihallinto
Publication year: 2015
Journal: Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
Start page: 1
End page: 9
eISSN: 1799-5124

Last updated on 2020-09-08 at 08:09