Studerandes användning av Internet och e-kommunikation samt dess effekter på de sociala relationerna: en studie i Internetsociologi

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susanne Sperring
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2004
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Studerandes användning av Internet och e-kommunikation samt dess effekter på de sociala relationerna : en studie i Internetsociologi
Title of series: Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A.
Number in series: 541
ISBN: 952-12-1390-6
ISSN: 0358-5654

Last updated on 2020-03-08 at 04:18