A Programming Environment for a Transputer-Based Multiprocessor System

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aspnäs M, Back R
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1989
Seriens namn: Rapporter från Åbo akademi. Informationsbehandling & matematik. Ser. A
Nummer i serien: 82
Antal sidor: 11
ISSN: 0358-0563

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 05:07