Millipede - A Programming Environment Providing Visual Support for Parallel Programming

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aspnäs M, Back R, Långbacka T
Redaktörer: Wouter Joosen and Elie Milgrom
Förläggare: IOS Press
Förlagsort: Amsterdam
Publiceringsår: 1992
Förläggare: IOS Press, IOS Press
Moderpublikationens namn: Parallel Computing: From Theory to Sound Practice, Proc. Of the European Workshops on Parallel Computing
Artikelns första sida, sidnummer: 236
Artikelns sista sida, sidnummer: 247
ISBN: 90-5199-080-4

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:25