Distribution and estimated release of sediment phosphorus in the
northern Baltic Sea archipelagos

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irma Puttonen, Johanna Mattila, Per Jonsson, O. Magnus Karlsson, Tuula Kohonen,
Aarno Kotilainen, Kaarina Lukkari, J. Mikael Malmaeus, Emil Rydin
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 145
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
eISSN: 1096-0015

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:48