Review of Repstad, Pål & Irene Trysnes (ed.) ”Fra forsakelse till feelgood: Musikk, sang og dans i religiøst liv”

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Häger
Förläggare: Fagbogforlaget
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NJRS
Volym: 27
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 86
eISSN: 1890-7008

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 09:31