Art Approaching Science and Religion

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Bengt Kristensson Uggla
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Nummer i serien: 2
Volym: 6
ISSN: 1799-3121


Nyckelord

Comparative Religion, Religion and Science, Religion and the Arts

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:01