Localism in Finland: The changing role and current crisis of the Finnish municipal system

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kjell Andersson, Stefan Sjöblom
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Local Economy
Volym: 28
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 240
Artikelns sista sida, sidnummer: 256
eISSN: 1470-9325

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:38