Wet-Chemical Analysis of Surface Concentration of Accessible Groups on Different Amino-Functionalized Mesoporous SBA-15 Silicas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M. Rosenholm and Mika Lindén
Förläggare: ACS Publications
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Chemistry of Materials
Volym: 19
Nummer: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 5023
Artikelns sista sida, sidnummer: 5034

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:16