Den bottniska sfären.: Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand
Redaktörer: Finn-Einar Eliassen, Bård Frydenlund, Erik Opsahl og Kai Østberg
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Novus forlag
Moderpublikationens namn: Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. Februar 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
ISBN: 978-82-7099-800-5

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:33