Reaction Systems: A Model of Computation Inspired by the Functioning of the Living Cell

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andrzej Ehrenfeucht, Ion Petre, Grzegorz Rozenberg
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
eISBN: 978-952-12-3418-7

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:20