The Effect of ERP systems on the Level of Internal Control - Empirical Evidence from Finnish Medium-Sized Entitie

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gullkvist Benita
Förlagsort: 10th International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics
Seriens namn: Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Systems Accounting and Logistics
ISBN: 978‐960‐287‐137‐9

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 05:45