Epidemiology of Cancers in Serbia and Possible Connection with Cyanobacterial
Blooms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zorica Svirčev, Damjana Drobac, Nada Tokodi, Zorana Lužanin,
Ana Marija Munjas, Branislava Nikolin, Dušan Vuleta, Jussi
Meriluoto
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Environmental Science and Health, Part C
Volym: 32
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 337
eISSN: 1532-4095

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 04:04