A correlation ratio for possibility distributions

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fullér R, Mezei J, Várlaki P
Förläggare: Springer Berlin Heidelberg
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design
Seriens namn: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Volym: 6178
Artikelns första sida, sidnummer: 178
Artikelns sista sida, sidnummer: 187

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:56