Steady states of constrained reaction systems

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sepinoud Azimi
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Theoretical Computer Science
Volym: 701
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 26
eISSN: 1879-2294

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 04:42