Barnets bästa i politikens främsta rum: Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lise Kanckos
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2012
Number of pages: 311
ISBN: 978-951-765-652-8
eISBN: 978-951-765-653-5


Abstract

Doktorsavhandlingen analyserar jämställdhetsargument och religiösa argument i Finlands riksdagsdebatter om assisterad befruktning i början av 2000-talet och samvetsfrågor i politiken. I avhandlingen analyseras hur riksdagsledamöter diskuterade värden och moraliska problem, särskilt familjevärden, föräldraskap, jämlikhet och barnets bästa. Könscellsdonatorers anonymitet, surrogatmoderskap samt lesbiska pars och ensamstående kvinnors tillgång till assisterad befruktning var tre centrala debattfrågor. Genom retorik- och diskursanalys studerar Kanckos hur riksdagsdebatten blev en värdediskussion. Hon analyserar ur ett religionssociologiskt perspektiv vilka värden som blev viktiga och diskuterar hur religionen kan få ökad synlighet i ett postsekulärt samhälle. Retorik- och diskursanalys av religiösa argument och hänvisning till övertygelse ges mycket uppmärksamhet i studien.


Keywords

assisted reproduction, eduskunta, Finland, Parliament, Religion in Finland, religionssociologi

Last updated on 2020-27-09 at 01:03