Postsekulära drag i finländsk politik

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lise Kanckos
Editors: Lise Kanckos, Ralf Kauranen
Place: Åbo
Publication year: 2008
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Social samhörighet och religion. Festskrift till Susan Sundback
Start page: 125
End page: 141
ISBN: 978-951-765-449-4


Keywords

Finland, Habermas, postsekulära samhället, religionssociologi

Last updated on 2020-14-07 at 05:42