A Modular Approach to Formal Modelling of Peer-to-Peer Networks

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Sandvik P, Sere K
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2012
ISBN: 978-952-12-2720-2

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 03:36