ACCESS TO INFORMATION AND DOCUMENTS AS A HUMAN RIGHT

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Förläggare: Ministry for Foreign Affairs of Finland
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 133

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:48