Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service?

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linnéa Henriksson
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2019-15-11 at 04:06