Book review: European Union Law: a Textbook for Master’s Degree (LL.M) Students/ ed. P. Biriukov and V. Tuliakov. – Voronezh: VSU Publishing House, 2016. – 476 p

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mariya Riekkinen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Russian Journal of Comparative Law
Volym: 9
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 108

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:55