Project business concepts based on modularity–improved manoeuvrability through unstable structures

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magnus Hellström, Kim Wikström
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: International Journal of Project Management
Tidskriftsakronym: IJPM
Volym: 23
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 392
Artikelns sista sida, sidnummer: 397
ISSN: 0263-7863
eISSN: 1873-4634

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 05:39