Responding to changing student demographics in Finland: A study of teachers’ developing cultural competence

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emmanuel Opoku Acquah
Förläggare: Turun yliopisto
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-951-29-6336-2
eISBN: 978-951-29-6337-9

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 06:11