Untersuchung des Verschlackungsverhaltens in stationären, biomassegefeurten Wirbelschichten: kombination von mathematischer modellierung und innovativer Brennstoffanalyse

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Skrifvars B-J, Backman R, Hupa M
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Vdi Berichte
Volym: 1629
Artikelns första sida, sidnummer: 499
Artikelns sista sida, sidnummer: 505
ISSN: 0083-5560

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:06