Stepping Out of the Tune - Att stiga ut ur melodin: En imagologisk studie av Arvid Mörnes "Sjömansvisa" - An Imagological Study of Arvid Mörne's Poem "Sailor's Song"

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Redaktörer: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
ISBN: 978-951-583-340-2

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 04:02