Stepping Out of the Tune - Att stiga ut ur melodin: En imagologisk studie av Arvid Mörnes "Sjömansvisa" - An Imagological Study of Arvid Mörne's Poem "Sailor's Song"

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Maria Ahlbäck
Editors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
ISBN: 978-951-583-340-2

Last updated on 2020-24-09 at 06:45