Timing analysis of UML sequence diagrams

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuandong Li, Johan Lilius
Redaktörer: France, Robert B., Rumpe, Bernhard
Förläggare: Springer Verlag
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: UML'99 - The Unified Modeling Language. Beyond the Standard
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 1723
Volym: 1723
Artikelns första sida, sidnummer: 661
Artikelns sista sida, sidnummer: 674
ISBN: 978-3-540-66712-4
eISBN: 978-3-540-46852-3
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 04:22