Ett sekel av motstånd i Sverige [recension]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miriam Rönnqvist
Förläggare: Historiska föreningen i Finland
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 98

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 02:37