Can tourism be sustainable?: Service experiences from tourism destinations in Europe

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Sörensson
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Åbo Akademi University Press
ISBN: 978-952-12-3032-5

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 03:49