Rethinking interactive models of reading

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gill
Redaktörer: Hugh Trappes-Lomax
Förlagsort: Clevedon, UK
Publiceringsår: 2000
Förläggare: Multilingual Matters
Moderpublikationens namn: Change and Continuity in Applied Linguistics
Seriens namn: British Studies in Applied Linguistics
Nummer i serien: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
ISBN: 1-85359-526-8


Nyckelord

literacy, Reading, reading comprehension

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:41