Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2017:2

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pieta Hyvärinen, Sari Irni, Katariina Kyrölä, Marja Vehviläinen
Redaktörer: Pieta Hyvärinen, Sari Irni, Katariina Kyrölä, Marja Vehviläinen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
Nummer i serien: 2
Volym: 30
ISSN: 2342-0634


Abstrakt

Special issue "Luontokulttuurit" of the journal Sukupuolentutkimus-Genusforskning


Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 06:51