Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2017:4

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sari Irni, Katariina Kyrölä
Redaktörer: Sari Irni, Katariina Kyrölä
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning ry. (SUNS)
Nummer i serien: 4
Volym: 30
ISSN: 2342-0634


Abstrakt

Special issue "Liikunta, kehollisuus ja itsestä huolehtiminen" of the journal Sukupuolentutkimus-Genusforskning


Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 06:15