Centennial of the Norwegian folklore

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wolf-Knuts Ulrika
Förläggare: K. Gustav Adolfs Akademien
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 234
Artikelns sista sida, sidnummer: 236

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:17