Rätten till utbildning. Framtidsperspektiv för Svenska Skolan för synskadade

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Linnanmäki
Förläggare: Magma
Publiceringsår: 2014
Seriens namn: magma pm
Nummer i serien: 3
ISBN: 978-952-5864-47-2
eISBN: 978-952-5864-48-9


Nyckelord

special education teachers, Student with Special Need

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 04:04