Laura Netzel (1839−1927)

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Hambro
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Levande musikarkiv


Abstrakt

Laura Constance Netzel (född Pistolekors 1 mars 1839 i Rantasalmi, Finland; död 10 februari 1927 i Stockholm) växte upp i Stockholm och var verksam som pianist och tonsättare (från 1874 under signaturen ”Lago”). Hon studerade komposition för Wilhelm Heintze i Stockholm och för Charles-Marie Widor i Paris. Under många år arbetade hon även som konsertarrangör och orkesterledare. Kompositionerna är till stor del hållna i senromantisk och kromatisk stil med inslag från samtida fransk musik, och den uppmärksammades inte minst i fransk musikpress.

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:28

Dela länk