Bioaccumulation of hepatotoxins - A considerable risk in the Latvian environment

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ieva Barda, Harri Kankaanpää, Ingrida Purina, Maija Balode, Olli Sjövall, Jussi Meriluoto
Förläggare: Pergamon Press
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Environmental Pollution
Volym: 196
Artikelns första sida, sidnummer: 313
Artikelns sista sida, sidnummer: 320
eISSN: 1873-6424

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 03:20