[Recension av] Pernille Ipsen: Daughters of the Trade. Atlantic Slavers and Interracial Marriage on the Gold Coast. Philadelphia, 2015

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hettula
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Historisk Tidsskrift
Volym: 116
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 237
Artikelns sista sida, sidnummer: 240

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 01:45