Historisk tidskrift för Finland 2017:1

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Redaktörer: Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Historiska föreningen i Finland
Nummer i serien: 1
ISSN: 0046-7596

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:50