Influence of plasma coating on fluid absorption into pigment-coated paper

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maiju Pykönen, Roger Bollström, Martti Toivakka, Pedro Fardim, Kenth Johansson, Göran Ström
Publiceringsår: 2010
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: 11th Advanced Coating Fundamentals Symposium Proceedings : the latest advances in coating research and development
Artikelns första sida, sidnummer: 238
ISBN: 9781595102034

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 02:56