Iron Oxide Nanoparticles in Ordered Large Mesoporous Silicas: Influence of the Pore Topology on Catalytic Methanol Decomposition

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Tsoncheva, J. Rosenholm, M. Linden, F. Kleitz, M. Tiemann, L. Ivanova, M. Dimitrov, D. Paneva , I. Mitov, C. Minchev
Förlagsort: Turku/Åbo
Publiceringsår: 2007
Moderpublikationens namn: Europacat VIII 26-31 August Turku/Åbo, Finland 2007

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:42