Why Countries Choose the Death Penalty

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carsten Anckar
Förlagsort: Providence, RI
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Brown journal of world affairs
Volym: 21
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 25

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:41