A novel reactor setup for studying limestone dissolution kinetics

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claudio Carletti, Henrik Grénman, Cataldo De Blasio, Tapio Salmi, Dmitry Murzin, Tapio Westerlund
Redaktörer: A.S. Noskov
Förlagsort: Novosibirsk, Russia
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Boreskov Institute of Catalysis of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science
Moderpublikationens namn: XXI International Conference on Chemical Reactors (CHEMREACTOR‐21)
Artikelns första sida, sidnummer: 198
Artikelns sista sida, sidnummer: 199
ISBN: 978‐5‐906376‐06‐0

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:02

Dela länk