Complexities of bordering ; Rec. av Anders Linde-Laursen, Bordering : Identity processes between the national and personal

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 44
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 175

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:07