Mekanisk och kemisk karakterisering av BLN-massa

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maunu Toivaro
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 48


Abstrakt

Syftet i detta arbete var att göra en mekanisk och kemisk karakterisering av BLN-massa. BLN-massa tillverkas genom att extrahera granflis med hett vatten (150 °C) i syrefri miljö efter ett vakuumsteg för att avlägsna hemicellulosor, som sedan tas tillvara. Därefter kokas flisen med lut under speciella förhållanden innan den tvättas och avvattnas. Karakterisering av massan gjordes som en jämförelse mellan BLN-massan och en kommersiell, blekt sulfatmassa av barrved.


Nyckelord

Biorefinery, Hot-water extraction, Paper

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:39