RhoGDI facilitates geranylgeranyltransferase-I-mediated RhoA prenylation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tnimov Z, Abankwa D, Alexandrov K
Förläggare: Elsevier Inc.
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Biochemical and Biophysical Research Communications
Volym: 452
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 967
Artikelns sista sida, sidnummer: 973

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:08