Parallelization, Spatial Decomposition and Load Balancing of a Single Tree Level Forest Dynamics Simulator

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Artur Signell, Johan Schöring, Mats Aspnäs, Jan Westerholm
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Mathematical and Computational Forestry and Natural-Resource Sciences
Volym: 2
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
eISSN: 1946-7664

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 09:02