Organotropism of persistent organic pollutants and heavy metals in the Greenland shark Somniosus microcephalus in NE Greenland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simonetta Corsolini, Stefania Ancora, Nicola Bianchi, Giacomo Mariotti, Claudio Leonzio, Jørgen S. Christiansen
Förläggare: Elsevier Ltd
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Marine Pollution Bulletin
Tidskriftsakronym: Mar Pollut Bull
Volym: 87
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 381
Artikelns sista sida, sidnummer: 387
eISSN: 1879-3363

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:26